За Калиманци

Село Калиманци е разположено в източната част  на Дунавската хълмиста равнина, в най-южната част на Добружанското плато върху Франгелските възвишения на 350 м. надморска височина. Отстои  на 14 км. от гр. Варна; на 8 км. от летище  Варна и на 1 км.  от  частното летище "Калиманци"; на 4 км. от магистрала "Хемус" и природния феномен Побити камъни; на 20 км. от к.к. "Златни пясъци". Постоянно живущи 314 души, от които с постоянна регистрация само 80 жители.Останалите са от Англия, Ирландия, Уелс, Холандия, Германия, Индия, Испания, Дания и Русия. Калиманци е селото с най-много чужденци в България. Тук се намира най-старата църква в района - "Св. Св. Кирил и Методий" осветена през 1838 г.

Новия сайт на хотела